Deligreen, gevestigd te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

info@deligreen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Deligreen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder  vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

-Voor en achternaam

-Adresgegevens

-E-mailadres  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website  en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuid bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@deligreen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

 

 

Deligreen verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

-Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

 

Deligreen bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld

Als u een contactformulier op onze website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

 

Deligreen verstuurd geen nieuwsbrieven

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Deligreen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Deligreen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analystische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle info de eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens Deligreen en je het recht op gegevensverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Deligreen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deligreen.nl